Motstridiga intryck av oortodoxa skulpturer

HUFVUDSTADSBLADET 20.1.2024 Kulörernas egensinniga äventyr i tredimensionell form förenas med eterisk rörlig bild i Vesa-Pekka Rannikkos nya utställning på Galerie Anhava. Rannikko har länge arbetat med skulptur i gips där ett måleriskt grepp finns i fokus. Trots hans oortodoxa sätt att använda gips har verken tidigare haft paralleller med klassiska motiv som porträtt eller föremål. […]

Marko Vuokolas utställning är en hyllning till seendet

HUFVUDSTADSBLADET 22.3.2023 Konsten har under senare tider drabbats av samma slags oro och strävan efter spektakel som världen i övrigt. Detta innebär kvantitet i stället för kvalitet och konstverk med element som genast kan identifieras och kännas igen, med andra ord direkta spegelbilder av verkligheten. På så sätt fjärmar sig konsten från sitt unika väsen […]

Klassiskt på ytan, men fullt av överraskningar

HUFVUDSTADSBLADET 22.10.2022 En säregen konstnärlig värld där fragment av dröm och verklighet förs samman med referenser till konstens historia, med stråk av stillsam anarki. Under mer än tjugo års tid har Viggo Wallensköld gestaltat människans relation till sig själv och omgivningen utan att väja för det svåra och oförklarliga. I hans måleri möts en ypperlig […]

Upptäckter och samband i avskalad form

HBL 22.5.2021 I dagens konstvärld är det inte vanligt att möta ett självständigt konstnärligt uttryck, märkt såväl av skärpa som känslighet. Detta kan dock upplevas på Oksasenkatu 11 där Shoji Katos fåmälda rumsliga verk av konceptuell karaktär visas. I hans konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. Resultatet blir genomtänkta […]

Mosaikens koloristiska stringens

HBL 27.2.2021 Iakttagande och begrundan har under decennier utgjort kärnan för Silja Rantanens egenartade konstnärliga värld. Strukturer och rumsligt tänkande har huvudrollen i hennes måleri som ofta fokuserar på arkitektoniska dimensioner. Dem finner hon i gamla Medelhavskulturer som hon studerar noggrant för att sedan urskilja de fragment som är väsentliga för henne. Delar av sakrala […]

Galleri Sinne bjuder på abstrakta reflektioner över rum och rymd

HBL 28.7.2020 Icke-föreställande eller abstrakt konst kan uppenbara sig på många sätt. Det som kanske förenar dessa är befrielsen från förutbestämda tankegångar då det inte rör sig om uttalade definitioner. Detta slags konst fokuserar inte på direkt avbildning, i stället är det fragment, nyanser och idéer som har huvudrollen.  På så sätt får uttrycket betraktaren […]

Äventyr i tingens ljuvliga domäner

HBL 25.1.2020 En outtömlig skattkammare öppnar sig i Konsthallen där Anu Tuominens konceptuella verk från nästan tre decennier visas. Hennes konstnärliga värld utmärks av någonting som gör konsten unik, nämligen förmågan att ur vardagen urskilja och sätta samman element till betraktelser fyllda av överraskningarnas estetik, värme och känsla för humor. Hon observerar och samlar, uppmärksammar […]

Om slumpen som möjlighet

HJÄRNSTORM/Tema SLUMP/ våren 2019 Slumpen är en möjlighet. Definitionen av begreppet slump tangerar det oberäkneliga eller nyckfulla, och i vaga ordalag det lyckosamma. Framför allt handlar det om någonting oväntat, okontrollerbart och svårförklarligt. Till skillnad från dagens noggrant strukturerade tillvaro bjuder slumpen på oförutsägbara utvägar. Förutsättningen är dock att våga fånga det som inte har […]

Ilmari Gryta iakttar stillsamt

HBL 19.10.2019 Reflektion och koncentration är någonting som sedan länge är främmande i dagens värld, så även inom konsten. Bland spektakel och moderiktiga ytliga uttryck är det sällan möjligt att möta det som tidigare förenade tänkare och konstnärer, nämligen stillsamt iakttagande. Det har dock alltid utmärkt Ilmari Grytas fåmälda konstnärliga uttryck. Han är en skulptör […]

Från inre magi mot det yttre

HBL 15.6.2019 Stillsam observation och begrundan har under tre årtionden utgjort grunden för Susanne Gottbergs känsliga måleri. Hon har gjort sig känd för avskalade bildbetraktelser där rum, såväl i fysisk som själslig bemärkelse har funnits i fokus. De har uppstått i varierande perspektiv och har kanske haft sin utgångspunkt i verkligheten men ändå transformerats till […]