Närvarons dilemma

HBL 5.5.2012 Ett vetenskapligt förhållningssätt har länge karakteriserat Lauri Astalas (f. 1958) konstnärskap. Hans försök att definiera tillvaron har framför allt berört tid och rum som han gestaltat genom verk med anknytning till vetenskapens olika metoder. De rumsliga installationerna har varit begreppsliga och utförda med stor precision. Det skulpturala har under senare år berett rum […]

Teknologins andra drag

HBL 25.6.2010 Vetenskapliga rön från förgångna tider och dokumentationen av dem erbjuder en outsinlig källa till inspiration. Som en upptäcktsresande tar Mika Taanila del av skatterna och använder valda delar som stoff i sina egna filminstallationer. Resultatet blir en säregen blandning av det förflutna och nutid. Taanila har också under lång tid ägnat sig åt […]