Ihmisen riistetty integriteetti

TAIDE 2/2016 Tämän päivän yhteiskunnassa taide on kaikkialla ja kaikesta on tullut taidetta. Sitä tarjotaan avuksi ja parannuskeinoksi mitä erilaisimpiin pulmiin, sen lisäksi kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua siihen. Siksi taiteen tulee muiden tehtäviensä ohella vedota suuriin ihmisjoukkoihin, mikä edellyttää tunnistettavuutta, yhdenmukaisuutta ja kepeyttä. Avuksi on otettu populaarikulttuurista ja mediasta kopioidut metodit. Tällainen taiteen välineellistäminen […]

Sagans gnistrande världar

HBL 20.4.2013 Ett originellt uttryck i symbolistiskt minimalistisk anda har under åren karakteriserat Pekka Jylhäs (f. 1955) konstnärliga arbete. Han rör sig i helt egna sfärer där poesi och idealism möter kitsch och förenas i den avskalade formen. Med tiden har det traditionella bildhuggandet transformerats till rumsliga verk där det immateriella ofta betonas. Till skillnad […]

Offeraltare för vita harar

HBL 24.3.2007 Pekka Jylhäs utställning på Wäinö Aaltonens museum är en kontemplativ hyllning till det estetiska. Redan i museets foajé är det första man möter ett skimrande kristallband hängande från taket. Jylhä är känd för avskalade verk där såväl djur som vatten ofta har en betydande roll. Hans arbeten förefaller höjda över det vardagliga, också […]