Närvarons ogripbara väsen

HBL14.6.2015 Reflektion över närvaro utgör kärnan för Hans Rosenströms konst. Som medel använder han framför allt ljud och vardagligt arkaiska scenografier. De har lett till upplevelser där betraktaren via flyktigt skenbara konfrontationer och gåtfulla skeenden framför allt tvingats möta sig själv. Orden har fått en allt mer framträdande roll i hans avskalade installationer. De ger […]

Observationer kring tid och rum

HBL 23.2.2013 I en tid där tystnad tills stor del har förlorat sin betydelse är det alltför sällan man ens i konstsammanhang bereds tillfälle till eftertanke. Ofta ligger tonvikten på yttre dramatik som otåligt förändras i takt med rådande trender. Därför är det välkommet med det fåordigt betänksamma uttryck som utmärker Marko Vuokolas konst. Under […]

Ett flyende ögonblick

HBL 18.12.2010 Det finns en obegränsad mängd sätt att förhålla sig till konsten. Det begreppsliga sättet innebär ett öppet sinne som ser betydelser där de uppenbarar sig. Också vardagen och de små förnimmelserna har stor vikt. Detta tycks vara självfallet för Hans Rosenström som skapar konst av det många aldrig uppmärksammar. Hans uttryck baserar sig […]