Taide pillereiksi ja energiaksi

TAIDE 2/2015 Taiteen tulevaisuus näyttää monesti lohduttomalta yhteiskunnassa, jossa se nähdään ennen kaikkea välineenä. Menneitä ovat ajat, jolloin taiteella lajista riippumatta oli kiistaton itseisarvo. Tämän päivän yhteiskunnassa syventyminen ja syvällinen pohdiskelu ovat saaneet väistyä enemmän tai vähemmän kuvitteellisten hyötynäkökulmien tieltä ja lukemattomia ovat ne päämäärät, joiden tavoittelussa taidetta tavalla tai toisella hyödynnetään. Siis sen lisäksi, […]