Skulptur med uttryck

HBL 4.5.2010 Fyra skulptörer med få arbeten i stort format är en fin utgångspunkt för en utställning. Det man i verkligheten får se stämmer väl med förväntningarna. Alla verk omges av en rymd full av koncentration. De tycks tangera de mest grundläggande frågorna om existensen, ursprunget och människans villkor. Bland annat urbilden för det faderliga […]

Eftertankens olika ytor

HBL 26.7.2008 Ett besök på HoviArt i det idylliska Anttolanhovi i östra Finland erbjuder en glädjande möjlighet att erfara konst utan karnevalsstämning som sommarutställningar ofta präglas av. I Anttolanhovi har Kari Cavén för sjätte gången samlat några få kollegor till en utställning där eftertanken står i fokus. Var och en av konstnärerna har tilldelats tiiräckligt […]

Ett upprört kraxande

HBL 20.5.2008 Vid första anblicken förefaller utställningssalen vara tom. Snart blir man dock varse om några små svarta figurer som ställts i rad vid väggen. Denna egendomliga syn visar sig bestå av kråkfåglar som en gång varit levande men som nu innesluts av ett litet vitt podium. Endast huvuden höjer sig ur det vita och […]

Konst som väcker eftertanke

HBL 11.8.2007 Kari Cavén ger med sitt urval av konstnärer det idylliska Anttolanhovi en befriande atmosfär fokuserad på konst och begrundan. Han gör detta för femte sommaren i rad och förefaller ha blivit väl förtrogen med möjligheterna. I de gamla gårdsbyggnaderna har beretts rum för respektive konstnärs tankar utan den så vanliga anhopningen av arbeten. […]