Teemu Mäen esseekokoelmasta Taiteen tehtävä

TAIDE 4/2018 Taiteen parissa, niin kuin muillakaan yhteiskunnan alueilla, ei näinä aikoina juurikaan pohdita sisältöjä. Niiden sijasta keskustelu liikkuu mekaanisena lähinnä taidetta ympäröivien rakenteiden ja henkilöiden ympärillä. Siitä syystä Teemu Mäen syksyllä 2017 julkaisema esseekokoelma Taiteen tehtävä on pyrkimyksessään taiteen merkitysten puntarointiin eri näkökulmista merkittävä teos. Jo sen nimi on valitettavan luonteenomainen ajalle, jossa taiteen, […]

Berliini – taiteen väistämätön ohjenuora

TAIDE 3/2018 Berliini. Maantieteellinen ja kulttuurinen imperatiivi, joka yli kahden vuosikymmenen ajan on pitänyt hallussaan taidemaailman kirjoittamattoman säännöstön korkeinta kategoriaa. Jokainen itseään kunnioittava, asioista perillä oleva taidehenkilö on yhtä kauan ollut sinne menossa, parhaimmillaan siellä asumassa tai vähintäänkin sinne muuttoa hankkimassa. Ihmisellä on taipumus hahmottaa maailmaa laumana, hakeutua sinne missä kaikki muutkin ovat. Kokeakseen sen […]

Kulutuksen juhlaa – Ruotsin taidelahja Suomelle

TAIDE 6/2017 Espoon Hanasaaren rantaveteen ilmestyi loppusyksystä Ruotsin lahja 100-vuotiaalle Suomelle, ruotsalaisen Anna Uddenbergin (s. 1982) pronssinen veistos Free fall, joka samalla on suihkukaivo. Uddenberg kuuluu niihin lukemattomiin tämän päivän nuoriin taiteilijoihin, jotka ovat päättäneet jättää taakseen taiteen tekemiseen perinteisesti kuuluneen hitaan puurtamisen ja taloudellisen epävarmuuden. Heidän pohdintansa koskettaa taiteellisten kysymysten sijasta sitä millä taidekouluissakin […]

Maalaustaidetta – kolme retrospektiiviä sekavissa merkeissä

Taide 5/2017 Kolmen hyvin erilaisen maalarin yhteinen retrospektiivi kuulostaa pahaenteiseltä. Kun tilannetta vielä hämmennetään taiteilijoiden valitsemalla, sinne tänne sirotellulla vanhalla maalaustaiteella, saadaan aikaan Hamissa esillä oleva näyttely Nautinto, taiteilijoinaan Jukka Korkeila, Elina Merenmies ja Anna Retulainen. Epäluulo osoittautuu aiheelliseksi, näyttely on kokonaisuutena juuri sekava, ahdistava ja tunkkainen, täysin vastoin sille valittua otsikkoa. Se on kovin […]

Läsnäolosta sakeat tyhjät huoneet

TAIDE 3/2017 Aika tuntuu pysähtyneen vanhan rakennuksen kuluneissa kiviportaissa. Sokkeloisten käytävien jälkeen yläkerrassa avautuu ihmeellisen rauhallinen maailma. Menneisyyden merkitsemien huoneiden tyhjyys on tullut keskeiseksi osaksi kolmen taiteilijan näyttelyä. Nora Tapper, Simo Ripatti ja Juhana Moisander ovat kukin omassa huoneessaan tehneet Lapinlahden galleriaan eheän, paikan ehdoilla toteutetun ja yhdessä hyvin toimivan kokonaisuuden. Jo portaisiin vaimeana kantautuva […]

Kiiltokuvista herkkiin havaintoihin

TAIDE 3/2017 Kuvan kevät 2017 Tämänvuotinen versio Kuvataideakatemian lopputyönäyttelystä jakaantuu Kuvataideakatemian omiin gallerioihin, väliaikaiseen lisätilaan sekä Ham-kulmaan Tennispalatsissa. Valmistuvia taiteen maistereita on kaikkiaan neljäkymmentäkuusi. Tällainen vuosittainen määrä maan korkeimmasta opinahjosta on pienessä maassa kohtuuttoman suuri ja kattaa sitä paitsi vain murto-osan eri laitoksista vuosittain valmistuvista taiteilijoista. Vaikutukset ovatkin selkeästi nähtävissä kokonaisuudessa, joka ensi näkemän ilahduttavan […]

Ihmettelyä käsitteellisin ja runollisin keinoin

TAIDE 2/2017 Ajattelijat ja taiteilijat ovat kautta aikojen löytäneet sijaa pohdinnoilleen luonnossa kulkiessaan. Luonnon henkimä muuttuvainen pysyvyys ja aistimukset siellä ovat aiheinakin olleet tärkeimpiä taiteen historiassa. Tämän päivän taiteessa luonnon kuvaaminen esteettisestä näkökulmasta alkaa olla harvinaista, siihen suhtaudutaan pikemminkin erittelevän tarkastelun kohteena. Kontemplaatio ja ihmettely ovat vaihtuneet ympäristöpoliittisiksi kannanotoiksi ja luonnosta kannetaan huolta suhteessa sen […]

Ham markkinointikiihkon vallassa

TAIDE 6/2016 Loputon toisto ja muuttuvaisuus ovat olennaisia ulottuvuuksia japanilaisen Yayoi Kusaman (s.1929) taiteessa. Jo varhaisissa hippiliikkeestä inspiroituneissa performansseissaan 60-luvun lopun New Yorkissa hän kannusti kyseenalaistamaan yhteiskunnan normeja ja tiedostamaan epäkohtia. Ihanteena oli olemisen monimuotoisuus, vapauden, erilaisuuden ja riippumattomuuden kauneus. Kusama kokee maailman herkeämättömänä aistihavaintojen ja vaikutelmien runsaana tulvana, johon hän hakee selkeyttä pyrkimällä tyhjyyteen. […]

Ihmisen riistetty integriteetti

TAIDE 2/2016 Tämän päivän yhteiskunnassa taide on kaikkialla ja kaikesta on tullut taidetta. Sitä tarjotaan avuksi ja parannuskeinoksi mitä erilaisimpiin pulmiin, sen lisäksi kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua siihen. Siksi taiteen tulee muiden tehtäviensä ohella vedota suuriin ihmisjoukkoihin, mikä edellyttää tunnistettavuutta, yhdenmukaisuutta ja kepeyttä. Avuksi on otettu populaarikulttuurista ja mediasta kopioidut metodit. Tällainen taiteen välineellistäminen […]

Teheran – taiteen nykyhetkestä

TAIDE 1/2016 Minkälaista voi olla tämän päivän taide maassa, jonka historia ja kulttuuri ulottuvat tuhansien vuosien taa? Muinaisen Persian suurvallan viimeinen monarkia luhistui islamilaiseen vallankumoukseen vuonna 1979. Silloin shaahi Reza Pahlavi pakeni maasta Ajatollah Khomeinin palattua maanpaostaan Ranskasta palvottuna vapauttajana. Siitä lähtien Irania on hallinnut islamilainen papisto, valtiomuoto on teokratia jota nimellisesti johtaa vaalein valittu […]