Motstridiga intryck av oortodoxa skulpturer

HUFVUDSTADSBLADET 20.1.2024 Kulörernas egensinniga äventyr i tredimensionell form förenas med eterisk rörlig bild i Vesa-Pekka Rannikkos nya utställning på Galerie Anhava. Rannikko har länge arbetat med skulptur i gips där ett måleriskt grepp finns i fokus. Trots hans oortodoxa sätt att använda gips har verken tidigare haft paralleller med klassiska motiv som porträtt eller föremål. […]

Mosaikens koloristiska stringens

HBL 27.2.2021 Iakttagande och begrundan har under decennier utgjort kärnan för Silja Rantanens egenartade konstnärliga värld. Strukturer och rumsligt tänkande har huvudrollen i hennes måleri som ofta fokuserar på arkitektoniska dimensioner. Dem finner hon i gamla Medelhavskulturer som hon studerar noggrant för att sedan urskilja de fragment som är väsentliga för henne. Delar av sakrala […]

Havainnoista äänen ja näkemisen lumoa

Taide 5-6/2020 Ehdottomuus ja peräänantamattomuus ovat luonteenpiirteitä jotka tekevät olemisesta monimutkaista mutta luovat samalla edellytyksen elämän ja taiteen yhdistämiseksi. Tinkimättömästi omaa tietään kulkevat avantgardetaiteilijat löytävät tavallisesti paikkansa marginaalin vapaudessa, näin myös muusikko ja äänitaiteilija Mika Vainio (1963-2017). Marginaali itse valittuna suhtautumistapana todistaa intohimosta aiheeseen ja sen asettamisesta keskiöön vaihtoehtona taidemaailman usein pinnallisen tyhjille kuvioille. Avantgarden […]

Havainnon ihmeellisestä katoavaisuudesta

TAIDE 3/2019 Maalaustaidetta on tapana lähestyä erilaisten vakiintuneiden määritelmien kautta. Siitä puhutaan esittävyyden ja abstraktiuden vastakkaisin termein, ekspressiivisyyden ja hillityn minimalistisen pelkkyyden vastakohtaisten maailmojen välissä. Tulkinnoissa haetaan symboliikkaa, tarinan osuutta suhteessa määritettyihin muotoihin ja niiden yhdistelmän soveltumista luotuihin teorioihin. Puhtaan maalauksellinen lähestymistapa värin ja valon vuoropuheluna ei näinä päivinä ole voimissaan, on kuin se koettaisiin […]

Uppfinnarkonst med skärpa och humor

HBL 3.12.2016 I en konstvärld med allt större krav på effektivitet och anonym intighet behövs tankens anarki. Spår av den uppstår på ett inspirerande sätt hos Videokaffe, en konstnärsgrupp vars medlemmar trots olika bakgrund och nationaliteter delar ett gemensamt förhållningssätt. De elva medlemmarna kommer från Tyskland, USA, Finland och Ryssland och har förutom individuellt arbetat […]

Eteriska världar med skilda premisser

HBL 4.6.2016 Två skilda förhållningssätt med abstraktion i fokus kommer till uttryck i den nya utställningen på Galerie Anhava. Antti Nyyssölä (f. 1982) finner sin inspiration i urbana sammanhang. Till skillnad från den numera så utbredda gatukonsten, ofta med romantiskt slitna motiv kan Nyyssöläs strama uttryck snarare ses som ett upplivande av det modernistiska arvet. […]

Skiftningar i färgrymd

HBL 16.4.2016 Det lakoniska och immateriella har genom tiderna präglat Marko Vuokolas (f. 1967) konstnärliga värld. Hans utgångspunkt är den fysiska verkligheten som genom noggranna observationer översatts till uttryck i avskalade former. I fotografier och rörlig bild har han fångat stämningar och intryck som det konkreta till trots haft sin grund bortom det uppenbara. Ofta […]

Romantik i ny tappning

HBL 9.12.2012 Fotografin har under senare tid blivit något av det mest centrala inom bildkonsten. Genom allt större format och praktfull framtoning har fotografierna intagit en oemotsäglig position på museernas och galleriernas väggar. Den kolossala framryckningen har fört med sig en böjelse för minimalistiska verk där det personliga ersatts av neutralt dekorativa uttryck, ofta med […]

Kluvet måleri

HBL 20.10.2012 Ända sedan amerikanska Basquiats fenomenala framgångar på tidigt åttiotal har den etablerade konstvärlden stått öppen också för graffitikonst. Det som ofta börjar med olovliga måleriattacker i urbana omgivningar och härstammar ur ett våldsamt behov av att uttrycka, kommentera och protestera ändrar på så karaktär. Det okontrollerade och vilda väcker intresse hos konsteliten som […]

Konceptuell poetik

HBL 17.9.2011 Konceptkonsten har ända sedan sin uppkomst på sextiotalet fokuserat på idéer i stället för materia. Uttrycket är ofta ytterst avskalat och har så vissa likheter med minimalismen. Idéernas framstående roll kan lätt leda till en intellektualisering och teoretisering bortom den omedelbara upplevelsen. Så är det inte för Hreinn Fridfinnsson (f. 1943). Hans begreppsliga […]