Uppfinnarkonst med skärpa och humor

HBL 3.12.2016 I en konstvärld med allt större krav på effektivitet och anonym intighet behövs tankens anarki. Spår av den uppstår på ett inspirerande sätt hos Videokaffe, en konstnärsgrupp vars medlemmar trots olika bakgrund och nationaliteter delar ett gemensamt förhållningssätt. De elva medlemmarna kommer från Tyskland, USA, Finland och Ryssland och har förutom individuellt arbetat […]