Gåtans många liv

HBL 25.1.2014 I vår samtid är det vanligt med utförliga och tröttsamma skildringar av konstnärens intentioner som inte nödvändigtvis kan skönjas i det som förverkligats. I stället för att lita på innehållet anstränger man sig för att verbalt mystifiera konsten som över huvud taget inte lätt kan uttryckas i ord. En helt annan väg går […]