Observationer kring tidsbegreppet

HBL 12.4.2014 Dagens unga konstnärer tycks allt oftare inspireras av ett konceptuellt förhållningssätt som influerat av minimalismen bröt igenom redan på 1960-talet. Materien är då underordnad själva idén som skall framstå genom referenser av skiftande karaktär. Detta slags konst är inte lätt att förverkliga och inte heller lätt att definiera. Intentionen står ofta att läsa […]