Ihmettelyä käsitteellisin ja runollisin keinoin

TAIDE 2/2017 Ajattelijat ja taiteilijat ovat kautta aikojen löytäneet sijaa pohdinnoilleen luonnossa kulkiessaan. Luonnon henkimä muuttuvainen pysyvyys ja aistimukset siellä ovat aiheinakin olleet tärkeimpiä taiteen historiassa. Tämän päivän taiteessa luonnon kuvaaminen esteettisestä näkökulmasta alkaa olla harvinaista, siihen suhtaudutaan pikemminkin erittelevän tarkastelun kohteena. Kontemplaatio ja ihmettely ovat vaihtuneet ympäristöpoliittisiksi kannanotoiksi ja luonnosta kannetaan huolta suhteessa sen […]

Rum att andas

HBL 28.1.2017 I en tid fylld av oro och spektakel är det inte alltid lätt att finna andrum. Så blir dock fallet i Marjatta Holmas (f. 1976) utställning där målningarna bildar en rumslig helhet med rymd och eftertanke. Hennes abstrakta betraktelser har inte något motiv utan tycks i stället handla om seendets och målandets idé. […]

I skuggornas värld

HBL 17.12.2016 Hur skall man gestalta det som inte har en fysisk form? Observationer som fokuserar på det immateriella dominerar Jukka Hautamäkis lågmälda konst. Han uppmärksammar det som ofta passerar obemärkt i en värld som i övrigt koncentreras på det uppenbart konkreta och ljudliga. Även det knappt skönjbara har dock en källa ur vilken det […]

Experimentell rörlig bild

HBL 18.5.2013 Störning och upprepning av form är två centrala grepp i Juha van Ingens konst. För sitt minimalistiskt konceptuella uttryck använder han olika medier där det elektroniska ofta står i fokus. Som kontrast mot filmens linjära traditioner utforskar han den rörliga bildens olika dimensioner genom att fragmentera den. Han lösgör bilden ur sitt sammanhang […]

Porträtt av en vilsen ålderdom

HBL 22.12.2012 En säregen värld med egendomliga figurer och en ljuvlig doft av trä öppnar sig på galleri Sculptor. Det är som om tiden skulle stanna och bereda rum för upplevelser där det cirkusaktiga förenas med starka emotioner. Här visas ett bisarrt skådespel med inslag där det humoristiska och djupt gripande möts. En klunga robotar […]

Poetisk teknologi

HBL 10.4.2010 Förmågan att skapa poesi med hjälp av teknologi är inte alla förunnad. Till det fordras ett sinne där den intellektuella skärpan förenas med en blick för det förgängliga och immateriella. Den mekanik och perfektion som teknisk apparatur representerar blir då klangbotten för subtila fenomen som uppstår ur skiftande möten mellan olika substanser. Detta […]

Eteriskt och bastant

HBL 10.10.2009 Utställningen börjar redan ute med Maria Dunckers jättelika skulptur av sprängda stenblock som placerats utanför den gamla saluhallen. De kantiga blocken har fogats ihop med hjälp av gammal metall och resulterar i en fullkomlig harmoni. Skulpturen heter Kapten Krok och har helt riktigt en arm bestående av en krok i samma metall. Den […]