Ham markkinointikiihkon vallassa

TAIDE 6/2016 Loputon toisto ja muuttuvaisuus ovat olennaisia ulottuvuuksia japanilaisen Yayoi Kusaman (s.1929) taiteessa. Jo varhaisissa hippiliikkeestä inspiroituneissa performansseissaan 60-luvun lopun New Yorkissa hän kannusti kyseenalaistamaan yhteiskunnan normeja ja tiedostamaan epäkohtia. Ihanteena oli olemisen monimuotoisuus, vapauden, erilaisuuden ja riippumattomuuden kauneus. Kusama kokee maailman herkeämättömänä aistihavaintojen ja vaikutelmien runsaana tulvana, johon hän hakee selkeyttä pyrkimällä tyhjyyteen. […]

Yksin – murhetta vai jotakin muuta?

TAIDE 3/2014 Kokoelmanäyttelyiden teemat eivät useinkaan ole paljon muuta kuin epämääräisiä käsitteitä, joihin on mahdollista sisällyttää lähes minkälaisia teoksia tahansa. Kysymys kuuluukin, millä tavoin näyttelyn nimi ja sen oheistekstit vaikuttavat teosten näkemiseen. Teema viittaa näyttelyn kokoajan tulkintaan eikä välttämättä ole yhdenmukainen taiteilijan pyrkimysten kanssa. Tennispalatsin Yksin-näyttelyn teokset on koottu Helsingin taidemuseon kokoelmista. Teosten lisäksi seinillä […]