Galleri Sinne bjuder på abstrakta reflektioner över rum och rymd

HBL 28.7.2020 Icke-föreställande eller abstrakt konst kan uppenbara sig på många sätt. Det som kanske förenar dessa är befrielsen från förutbestämda tankegångar då det inte rör sig om uttalade definitioner. Detta slags konst fokuserar inte på direkt avbildning, i stället är det fragment, nyanser och idéer som har huvudrollen.  På så sätt får uttrycket betraktaren […]

Stringenta betraktelser

HBL 20.9.2015 En helt egen värld laddad med existentiell begrundan döljer sig i Malin Ahlsveds till synes lågmälda konst. Det som tidigare mer påminde om skissartade observationer har nu utvecklats till stringenta koloristiska betraktelser. I de eteriska bilderna blandas det undermedvetna och surrealistiska med drag från verkligheten. Ahlsved flyr inte undan livets avigsidor utan möter […]

Ljusets rumsliga verkan

HBL 23.8.2015 Ur vilka premisser uppstår det rum? Observationer kring detta utgör ämnet för Päivikki Alaräihäs måleriska färd. Den omfattar enskilda målningar som sist och slutligen kulminerar i en måleriinstallation med rumsliga drag. Upptakten blir dukar med stramt rektangulära former i valörer som står varandra nära. De monokroma ytorna blir till en betraktelse över ljus […]

Närvarons ogripbara väsen

HBL14.6.2015 Reflektion över närvaro utgör kärnan för Hans Rosenströms konst. Som medel använder han framför allt ljud och vardagligt arkaiska scenografier. De har lett till upplevelser där betraktaren via flyktigt skenbara konfrontationer och gåtfulla skeenden framför allt tvingats möta sig själv. Orden har fått en allt mer framträdande roll i hans avskalade installationer. De ger […]

Integritet – en förlorad dyrgrip?

HBL 7.6.2014 Observationer ur vardagen utgör stommen för Sari Palosaaris konstnärliga uttryck. Dem använder hon för att reflektera över den numera ofta hårfina skiljelinjen mellan det privata och det allmänna, med andra ord över frågan om integritet. Integritet är det dyrbaraste och sist och slutligen också det enda en människa kan äga. I dagens översocialiserade […]

Diskreta visuella anteckningar

HBL 10.8.2013 I den alternativa nutidskonsten är det inte ovanligt med ett slags manifest över konstnärens sätt att erfara tillvaron. Konst upplevs då som ett levnadssätt och införlivas i det vardagliga livet i stället för det förtingligande som präglar konstvärldens mer marknadsinriktade domäner. Då är det fråga om upptäckter som oberoende av sitt konkreta väsen […]

Det imaginära regnets poesi

HBL 16.3.2013 Verklighet och illusion konfronteras med varandra i den nya utställningen på galleri Sinne där tre unga konstnärer fokuserar på strukturer av varierande slag. I den stora gallerilokalen ses några få element som till synes inte har mycket gemensamt med varandra. Svenska Ebba Bohlins (f. 1976) omfångsrika hög med timmerstockar har kapats mitt itu […]

Ett landskap av urban natur

HBL 12.1.2013 Under sin relativt korta tid i nya och större lokaliteter på Stora Robertsgatan har galleri Sinne utvecklats till ett betydande forum för alternativ konst. Unga aktörer erbjuds rum för experiment av olika slag. Av dem tycks det performativa ha fått en central betydelse vid sidan av mer renodlad bildkonst. På senare tid har […]

Drömsk i skogen

HBL 11.6.2011 Relationen mellan det naturliga och artificiella tycks intressera Pia Kousa. Hon har tidigare reflekterat över människans sätt att arrangera naturen till trädgårdar. Nu ger hennes transparenta verk form åt fragment ur naturen eller oåtkomliga människogestalter som ses i mörka silhuetter. I Kousas arbeten förenas den romantiska synen på naturen med teknologi och design. […]

Bildkonst och ljudkonst

HBL 7.5.2011 Betydligt större utrymmen och ett utmärkt läge är vad nya Sinne har förlänats vid flytten till Stora Robertsgatan. Den första utställningen väcker blandade känslor. Utställningens kuratorer är Marcus Lerviks och Albert Braun som är engagerade vid Platform i Vasa som också driver en aktiv residensverksamhet för internationella konstnärer. Kuratorerna har själva gjort ett […]