Poesi av det rationella

HBL 13.9.2014 En ypperlig känsla för materia förenad med mild humor har under decennier varit utmärkande för Kari Cavéns konst. I hans begreppsliga värld uppstår betydelserna ur bekanta ting som för honom blir upptakten till någonting annat. Det minimalistiska förhållningssättet innebär upprepning och sammanställning som följer sin egen logik. Olika slags vardagliga föremål behåller sin […]

Vackert farväl till Forsblom

HBL 6.6.2011 Det är inte ofta man har tillfälle att se Marja Kanervos konst på gallerier. Hon har sedan åttiotalet ägnat sig åt ett uttryck som fokuserar på det immateriella och svårdefinierbara. Hon har ett begreppsligt förhållningssätt där minnen och det förgängliga finns i fokus. Hennes verk är ofta platsspecifika och rumsliga. Hon undersöker i […]

Tingen som blir idé

HBL 26.4.2010 Minimalistisk återvinning och titlarnas stora betydelse hör nära samman med Kari Cavéns konst. Han är en hängiven observatör som har en förmåga att av bortglömd materia trolla fram konstverk fulla av substans. De består av tankeexperiment enligt begreppslig tradition. Han tycks ha återhämtat sig med full kraft efter den något vilsna utställningen år […]

Alternativa sätt att se

HBL 30.8.2008 Förändringar i tingens fysiska verklighet har alltid utgjort det huvudsakliga temat i Kari Cavéns konstnärliga begrundan. Den bortglömda materien har genom hans händer transformerats till någonting helt annat där ursprunget uppenbarat sig i en ny innebörd. Det vardagliga har på så sätt förlänats ett nytt slags liv där nyanser är av stor vikt. […]

Eftertankens olika ytor

HBL 26.7.2008 Ett besök på HoviArt i det idylliska Anttolanhovi i östra Finland erbjuder en glädjande möjlighet att erfara konst utan karnevalsstämning som sommarutställningar ofta präglas av. I Anttolanhovi har Kari Cavén för sjätte gången samlat några få kollegor till en utställning där eftertanken står i fokus. Var och en av konstnärerna har tilldelats tiiräckligt […]

Konst som väcker eftertanke

HBL 11.8.2007 Kari Cavén ger med sitt urval av konstnärer det idylliska Anttolanhovi en befriande atmosfär fokuserad på konst och begrundan. Han gör detta för femte sommaren i rad och förefaller ha blivit väl förtrogen med möjligheterna. I de gamla gårdsbyggnaderna har beretts rum för respektive konstnärs tankar utan den så vanliga anhopningen av arbeten. […]