Måleri mot konstens konventioner

HBL 19.4.2015 Efter årtionden av rumsliga verk och experiment mellan olika konstgenrer har Pekka Nevalainen (f. 1951) under senare år återvänt till måleriet. Också det gör han dock på sitt eget sätt. Minimalismens och konstruktivismens centrala element, upprepade monokroma ytor och geometriska former får i hans händer en ny gestaltning. Borta är det anonyma och […]