Små ting gestaltas

HBL 19.10.2009 Konst förutsätter ett eget uttryck som inte självfallet är lätt att dela med andra. Samarbete konstnärer emellan fordrar sålunda ett uppriktigt och ständigt pågående tankeutbyte. Denise Ziegler, Mikko Maasalo och danska Peter Holmgård har en lång tids erfarenhet av gemensamma projekt. Till synes är deras respektive konstnärskap fjärran från varandra. Ziegler arbetar begreppsligt […]

Ögats rörelser med färgerna

HBL 12.4.2008 Konstnären Mikko Maasalo har befriat Muu-galleriet från alla fysiska konstruktioner som varit vanliga under dess tid på Lönnrotsgatan. Kvar står ett ohöljt och upplyftande rymligt rum där Maasalo funnit utrymme för sina likaså avskalade målningar. Målningarna består av vertikala eller horisontella linjer som delats in i rektangulära små fält. Färgskalan utsträcker sig från […]