Äventyr i tingens ljuvliga domäner

HBL 25.1.2020 En outtömlig skattkammare öppnar sig i Konsthallen där Anu Tuominens konceptuella verk från nästan tre decennier visas. Hennes konstnärliga värld utmärks av någonting som gör konsten unik, nämligen förmågan att ur vardagen urskilja och sätta samman element till betraktelser fyllda av överraskningarnas estetik, värme och känsla för humor. Hon observerar och samlar, uppmärksammar […]

Tysta iakttagelser

HBL 6.4.2013 Till en början tycks de tre konstnärernas uttryck ha likheter med varandra till följd av deras begreppsliga förhållningssätt. De närmar sig alla tillvaron med en nyfikenhet där det lågmält stillsamma finns i fokus. Deras respektive rum präglas av det eftertänksamma som trots allt kanaliseras helt olika. Anu Tuominen (f. 1961) har gjort sig […]