Experimentell rörlig bild

HBL 18.5.2013 Störning och upprepning av form är två centrala grepp i Juha van Ingens konst. För sitt minimalistiskt konceptuella uttryck använder han olika medier där det elektroniska ofta står i fokus. Som kontrast mot filmens linjära traditioner utforskar han den rörliga bildens olika dimensioner genom att fragmentera den. Han lösgör bilden ur sitt sammanhang […]

En zon av tystnad

HBL 7.12.2010 Under romantiken sågs naturen som ett ursprung till sublima själsliga färder. Man sökte ideal där det oskuldsfulla symboliserades av rena naturupplevelser. Det emotionella och fantasifulla blev efter upplysningstiden ett alternativ till det rena förnuftet. I romantikens måleri återges naturen framför allt mättad av trolsk dramatik och gudomlig kraft. I källaren på Sinebrychoffs konstmuseum […]