Poetiska viskningar

HBL 6.2.2016 Naturen har genom alla tider inspirerat tänkare och konstnärer. Allt sedan upplysningstiden har det funnits filosofer som betonat naturens förädlande verkan på människan. Stråk av dessa har berört även Jussi Heikkilä (f. 1952) som under decennier har funnit sina konstnärliga ämnen där. Hans naturintresse är till det yttre fjärran från romantikens dramatiska syn […]

En reducerad materie

HBL 18.9.2010 På samma sätt som tidigare är utgångspunkten för Jussi Heikkiläs konst även nu en stilla reflektion i samförstånd med naturen. Hans observationer resulterar i ytterst sparsamma verk genom vilka han filtrerar skiftande tankegångar. Det är fråga om ett vidgat perspektiv fullt av nyanser som paradoxalt nog uppstår ur det man inte kan se. […]

Förslag på att reflektera annorlunda över varat

HBL 25.7.2006 Det finns många sätt att reflektera över varat. Konceptkonsten baserar sig av tradition på idéer och tankegångar som man sedan ofta på ett minimalistiskt sätt för samman till ett slags kärna. Att ägna sig åt dylikt konstnärligt arbete förutsätter ett öppet sinne och en förmåga att analytiskt förena känsla och förnimmelse med intellekt. […]