Väggarna talar från alla håll

HBL 4.5.2013 Få samtida finländska konstnärer har rönt lika stor uppmärksamhet internationellt som Eija-Liisa Ahtila (f.1959). Under två decennier har hon ägnat sig åt rumsliga verk där rörlig bild står i fokus. Förskjutning och splittring är hennes grepp, beträffande både form och innehåll. Redan i ett tidigt skede ville hon ifrågasätta filmens linjära konventioner och […]

Eftertankens olika ytor

HBL 26.7.2008 Ett besök på HoviArt i det idylliska Anttolanhovi i östra Finland erbjuder en glädjande möjlighet att erfara konst utan karnevalsstämning som sommarutställningar ofta präglas av. I Anttolanhovi har Kari Cavén för sjätte gången samlat några få kollegor till en utställning där eftertanken står i fokus. Var och en av konstnärerna har tilldelats tiiräckligt […]