Drama med insikt

HBL 6.12.2008 Sinnets arkitektur är vad man kommer att tänka på vid Marika Mäkeläs nya målningar. Hennes tidigare stora färgytor har här blivit fragmenterade, indelade i små ytor och sinnligt böjda former. Det pågår ett ständigt växelspel mellan det tunga och immateriella, det mörka och ljusa, det grova och lena. Alla målningar är gjorda på […]

Sinnligt måleri

HBL 16.9.2006 Det karakteristiska för Marika Mäkeläs konstnärliga uttryck har genom tiderna varit en egensinnig styrka som gett upphov till en säregen tolkning av intryck från skilda håll. Hennes abstrakta målningar bär spår såväl från det sakrala som från det mera sinnliga. De närmar sig det flärdfulla för att i nästa stund ge uttryck för […]