Konsten dyker upp bakom kobbarna

HBL 3.9.2011
Under kulturhuvudstadsåret 2011 visas nu ett annorlunda konstprojekt i Åbo, Contemporary Art Archipelago (CAA), kuraterat av Lotta Petronella och Taru Elfving. Konceptet innebär att med konstens medel söka karakterisera skärgården och dess framtid ur kulturella, ekologiska och filosofiska perspektiv. Ett tjugotal konstnärer från hemlandet och utomlands har inbjudits av CAA för att bidra med idéer och verk. Resultatet är ett mångfacetterat och svåröverskådligt nät av verk som breder ut sig på oväntade ställen såväl till havs som till lands. Tillfälligheter och det konceptuella förhållningssättet möts med ljudverk och installationer.

I konstnärsparet Tellervo och Oliver Kalleinens fragmentariska videoverk har skärgårdsborna fått medverka med idéer och skådespeleri. Dystopier blandas med humor och ironi som struktureras av Antonia Ringboms uttrycksfulla animationer.

Flera av de utländska konstnärerna är också forskare. Svenska Elin Wikströms konstnärliga arbete utmärks av performativa och sociala interventioner i det offentliga rummet. Här har hon fått hjälp av marinbiologer och dykare i sitt försök att föröka det friska sjögräsbeståndet på havsbotten.

Konstnärsgruppen Raqs Media Collective från Indien har låtit placera sin verbala skulptur More Salt in Your Tears mitt i havet. Den refererar till Östersjöns vattenstånd som till stor del består av brackvatten med en låg salthalt. I brist på snabba åtgärder kommer salthalten att öka och därmed skapa obalans i det unika ekosystemet.
Det lettiska konstnärsparet Nomeda och Gediminas Urbonas fokuserar i sin konst på kommunikation färgad av politiska förskjutningar. I Korpo finns en jättelik bunker som under kalla kriget tjänade som såte för utvecklingen av modern teleteknologi och förbindelser mellan öst och väst. I de nedslitna lokalerna har Urbonas byggt installationer där får finns i fokus. Enligt deras mening symboliserar fåren i skärgården de nätverk och förbindelser som utgör basen för ett fungerande samhälle.

Skärgårdssamhället intresserar också Platforma 9.81 från Kroatien. De är arkitekter och har utforskat förändringar i Kroatiens skärgård orsakade av tillströmningen av utländsk kapital och turism. I en karta på Själö kristalliseras deras observationer kring de två skärgårdarna.

Alfredo Jaar från New York arbetar världen över med sina samhällsinriktade konstprojekt. Vid sitt första besök på Utö förundrades han över förbindelsefärjans avgång i gryningen med få passagerare. Rörd över anledningen, en pojkes färd till skolan, skapade han ett begreppsligt verk som består av brev skrivna av finska intellektuella till pojken Markus. Skribenterna tycks till skillnad från Jaar inte ha rörts av det enastående i förfarandet utan snarare fokusera på det mera allmänna. Texterna kan skönjas på stora skyltar som satts upp på diverse holmar i skärgården.

På Utö ses en filminstallation av Renée Green, en mångsidig konstnär, författare och filmmakare från New York. Filmen Endless Dreams and Water Between är en filosofisk och poetisk betraktelse kring tre öar. I brevform reflekteras här på ett ytterst inspirerande sätt över tillvaron genom drömmar, det förflutna och litterära hänvisningar. Allt ackompanjeras av drömska bildfragment.

CAA arrangerade ett symposium tillsammans med Skårgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Det experimentella projektets digra innehåll är värt att utvecklas vidare, till exempel i bokform.