En tid som flytt

HBL 12.8.2008 Spåren efter arbetet är fullständigt avlägsnade, resignationen och stillheten är slående. De enstaka föremålen förefaller ha lämnats kvar av människorna som från det traditionella lantliga slitet flytt till staden. Det förflutna gestaltas av Pertti Toikkanen genom en melankolisk blick som förlorat känslan för det verkliga. Här är det fråga om en hyllning till […]