Ham markkinointikiihkon vallassa

TAIDE 6/2016 Loputon toisto ja muuttuvaisuus ovat olennaisia ulottuvuuksia japanilaisen Yayoi Kusaman (s.1929) taiteessa. Jo varhaisissa hippiliikkeestä inspiroituneissa performansseissaan 60-luvun lopun New Yorkissa hän kannusti kyseenalaistamaan yhteiskunnan normeja ja tiedostamaan epäkohtia. Ihanteena oli olemisen monimuotoisuus, vapauden, erilaisuuden ja riippumattomuuden kauneus. Kusama kokee maailman herkeämättömänä aistihavaintojen ja vaikutelmien runsaana tulvana, johon hän hakee selkeyttä pyrkimällä tyhjyyteen. […]