Såsom i en spegel

HBL 1.12.2012 Besök i utställningslokaler innebär enligt tradition att man där kan ta del av mer eller mindre synliga konstverk. Så är det inte i Tülay Schakirs utställning som vid första anblicken tycks bestå av tomma rum. Ända tills man har försett sig med en rund spegel som skall hållas intill hakan riktad mot taket. […]