Utan början eller slut

HBL 31.3.2007 Tor Arnes strävan i måleriet har en viss släktskap med det Marcel Proust står för i litteraturen. På liknande sätt som Proust med hjälp av ord skildrar förnimmelser, skarpa och ständigt föränderliga iakttagelser, skapar Arne med sina kulörer en lyrisk värld. Han ger form åt det eteriskt sköna. Här är det seendet och […]