Arte når medelåldern

HBL 6.3.2010 Konstnärsföreningen Arte föddes för femtio år sedan ur konstnärernas missnöje med det dåvarande Åbo konstnärsgille som uppfattades som alltför konservativt och stelt. 14 konstnärer, bland dem Kauko Mäkinen, Alpo Jaakola och Kauko Lehtinen, trädde ut ur Konstnärsgillet och grundade Arte. Deras avsikt var att förbättra villkoren för konstnärerna och att främja utställningsverksamheten. Föreningen […]