Veistoskukat arjen sykkeessä

TAIDE 4/2010 Julkinen veistotaide on viime vuosikymmenten aikana läpikäynyt melkoisen muutoksen. Jalustalle kohotettujen herooisten monumenttien sijaan aihepiiri on moninaistunut. Myös konkreettinen muoto on alkanut sirpaloitua ja levittäytyä osaksi kaupungin arkielämää. Toisinaan se sulautuu siihen niin hyvin ettei sitä ensi näkemältä edes osaa hahmottaa. Tämä koskee myös Tiia Matikaisen loppuvuodesta 2009 julkistettua Valtion taideteostoimikunnan tilaamaa teosta […]