Längtan efter det förflutna

HBL 2.2.2013 Historien till trots har det nordiska samarbetet inom konsten länge befunnit sig i skymundan. I stället för grannländerna riktas blicken framför allt mot det trendiga Berlin eller andra motsvarande håll. Därför är det glädjande med gryende relationer mellan den alternativa konstscenen i Stockholm och Helsingfors. Konstnärer från galleri Huuto har nyligen haft en […]