Seendets olika vägar

HBL 28.2.2009 Konstskapandet som akt är vad Stig Baumgartner utforskar i sin utställning. Detta innebär begrundan över relationen mellan det fysiskt varande och det mera immateriella. Baumgartners verk består av fragment komponerade på varierande sätt. De monokroma ytorna på tunna kvadratiska skivor förenas med tecknade linjer på väggen. Kvadraternas färgläggning karakteriseras av skira toner som […]