En zon av tystnad

HBL 7.12.2010 Under romantiken sågs naturen som ett ursprung till sublima själsliga färder. Man sökte ideal där det oskuldsfulla symboliserades av rena naturupplevelser. Det emotionella och fantasifulla blev efter upplysningstiden ett alternativ till det rena förnuftet. I romantikens måleri återges naturen framför allt mättad av trolsk dramatik och gudomlig kraft. I källaren på Sinebrychoffs konstmuseum […]