De levandes och dödas skara

HBL 24.11.2007 Sally Manns fotoutställning är en förbryllande upplevelse. Hon använder sig av en gammal teknik där den långa exponeringstiden tillsammans med en komplicerad kemisk process ger upphov till svartvita fotografier med ett stort djup. Bilderna har samlats kring vissa teman av vilka det mest omfattande gestaltar hennes egna barn. Dessa bilder tycks i tidigare […]