Berättelser om frånvaro

HBL 29.3.2009 Varierande rum och stämningar står i fokus i Raija Malkas finstämda målningar. Även det fysiska gallerirummets arkitektur blir till en del av måleriinstallationen där verkens placering noggrant har uttänkts. Hon skapar här en drömsk atmosfär där två huvudlinjer kan skönjas. De mjuka svårdefinierbara formerna ersätts ibland av ett slags horisontillusioner. De är illusioner […]