Vattnets hämmande envälde

HBL 11.6.2016 Att bestämma ett tema för en utställning med fjorton samtidskonstnärer från Island väcker förundran. Att temat dessutom utgörs av vatten, ett av de mest utslitna motiven i dagens konst, gör inte saken bättre. Efter att ha sett verk efter verk på Amos Andersons konstmuseum med vatten som rörlig bild är man fullständigt utmattad. […]