Besök i det immateriella

HBL 29.9.2007 På Konsthallen har nyss öppnats en utställning av Tanja Koponen, Pia Euro och Elena Näsänen som dessvärre pågår endast en vecka. Den korta utställningstiden motsvarar väl tillvarons förgänglighet som helheten söker ge uttryck för. Här har de tre konstnärerna pietetsfullt ägnat sig åt att i dessa rum bygga upp en betagande serie upplevelser. […]