Små ting gestaltas

HBL 19.10.2009 Konst förutsätter ett eget uttryck som inte självfallet är lätt att dela med andra. Samarbete konstnärer emellan fordrar sålunda ett uppriktigt och ständigt pågående tankeutbyte. Denise Ziegler, Mikko Maasalo och danska Peter Holmgård har en lång tids erfarenhet av gemensamma projekt. Till synes är deras respektive konstnärskap fjärran från varandra. Ziegler arbetar begreppsligt […]