Strukturer i naturen

HBL 23.2.2010 Jättelika målningar där rena färgfält varsamt lägger sig bredvid varandra, lätta och luftiga. Och så målningar där formerna är mera antydda och diffusa. Den norske målaren Olav Christopher Jenssens utställning upptar arbeten gjorda på 2000-talet. Det tycks som om Jenssen hela tiden vacklar mellan det strikt planmässiga och det mera spontant intuitiva. De […]