Polerad värld på gränsen till kitsch

HBL 7.3.2009 Förnimmelsen är ursprunget till all konst. Skapandet förutsätter en förmåga att iaktta och att sedan föra tanken vidare. Medvetenhet om de varierande sätten att förhålla sig till omvärlden gör sig påminda också när det gäller att skapa konst. Fotografin har sedan sin begynnelse varit ämne för diskussion vad gäller det autentiska och objektiva. […]