Skenbara minnen

HBL 25.7.2010 Det är inte helt okomplicerat att gestalta sinnesstämningar. Det som endast borde gå att ana blir lätt alltför definierat om man inte litar på det instinktiva. Dagens fotografi styrs till stor del av tendenser där det artificiellt konstruerade finns i fokus. Att förlita sig på den överraskande upptäckten som uppstår ur ljusets och […]