Mystiska konfrontationer

HBL 21.4.2009 I sin tredelade utställning intresserar sig Minna Långström för verklighetens olika skikt. Långström närmar sig ämnet genom att utforska medvetandets gränser. I den stora videoprojektionen visar hon en ung kvinnas drömlika vandring genom olika slags föreställningar. Kvinnan är fångad i en ensam tillvaro med vissa surrealistiska drag. Den kala tomma bassängen byts mot […]