Teknologins andra drag

HBL 25.6.2010 Vetenskapliga rön från förgångna tider och dokumentationen av dem erbjuder en outsinlig källa till inspiration. Som en upptäcktsresande tar Mika Taanila del av skatterna och använder valda delar som stoff i sina egna filminstallationer. Resultatet blir en säregen blandning av det förflutna och nutid. Taanila har också under lång tid ägnat sig åt […]