Poetiska reflexioner

HBL 21.10.2006 En utställning kan uppföras på många sätt och av olika anledningar. Det mest traditionstyngda sättet från de gamla salongernas tid är att endast hänga arbeten utan någon hänsyn till helheten. De skall då vara av betydlig mängd och betraktas som av varandra oberoende föremål. Den traditionen återupptas i Melek Mazicis nu aktuella utställning […]