Stilla flyter Aura å

HBL 15.9.2007 Det konstnärsdrivna galleri Titanik i Åbo har, trots sitt avantgardistiska förflutna åtminstone under min snart två års långa vistelse i staden befunnit sig i ett slags dvala. Höstens inledande utställning av Matti Tainio väcker en förväntan på en förändring. Tainio har gett sig in på att reflektera över människans relation till sin fysiska […]