Förtätat och avskalat

HBL 20.11.2010 Konst som baserar sig på geometriska former kan ses som ett slags försök till att kristallisera tillvaron. Ofta innebär det strängt styrda former som sluter sig samman och vädjar framför allt till intellektet. Så har det varit med många konstruktivister som i just formen har funnit medel till att utesluta det oväsentliga. Samtidigt […]