Skulptur med uttryck

HBL 4.5.2010 Fyra skulptörer med få arbeten i stort format är en fin utgångspunkt för en utställning. Det man i verkligheten får se stämmer väl med förväntningarna. Alla verk omges av en rymd full av koncentration. De tycks tangera de mest grundläggande frågorna om existensen, ursprunget och människans villkor. Bland annat urbilden för det faderliga […]