Hyllning till måleriet

HBL 2009 Det forna kylförrådet i ändan av Lönnrotsgatan, som år 1999 efter Kain Tappers ursprungliga idé transformerades till galleri Forum Box, firar nu sitt tioårsjubileum. Stället ägs och drivs av konstnärer och har ambitionen att förutom bildkonst också erbjuda varierande slags kulturevenemang av mera tillfällig karaktär. Lokalerna restaurerades varsamt med hjälp av arkitekten Juhani […]