Eteriskt och bastant

HBL 10.10.2009 Utställningen börjar redan ute med Maria Dunckers jättelika skulptur av sprängda stenblock som placerats utanför den gamla saluhallen. De kantiga blocken har fogats ihop med hjälp av gammal metall och resulterar i en fullkomlig harmoni. Skulpturen heter Kapten Krok och har helt riktigt en arm bestående av en krok i samma metall. Den […]