Gåtfulla och urbana scener

HBL 23.12.2009 Korta episoder där det gåtfulla dröjer kvar bildar stoffet för Maria Ångermans stämningsfulla utställning. Hon använder såväl rörlig bild som stillbilder, gemensamt för dem alla är den urbana nattliga scenen där olika människor rör sig. Ett undantag utgörs av en videofilm där en ung kvinna reflekterar över minnen om en speciell eftermiddag. Hennes […]