Måleri i grå toner

HBL 27.9.2010 Att gestalta det ogripbara förefaller inte alltför enkelt. Det är dock vad isländska Kristján Gudmundsson (f. 1941) under hela sin konstnärsgärning har ägnat sig åt. Hans rötter finns hos det begreppsliga, uttrycket är minimalistiskt och ytterst lakoniskt. Ett begreppsligt förhållningssätt innebär begrundan där man söker finna det elementära och sedan ge det en […]